Bestuursrecht

  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april
  In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort... Read more »
 • Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld
  De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. Maar er zijn urgente zaken die niet kunnen wachten omdat dat raakt aan de rechten van... Read more »
 • 3 t/m 5 april: Onderhoud Rechtspraaksystemen verplaatst
  Onderhoud was gepland van vrijdagavond 3 april tot en met zondag 5 april Update 12 maart 2020: het eerder aangekondigde onderhoud aan Rechtspraaksystemen is verplaatst. Naar verwachting wordt het dit najaar uitgevoerd.   ... Read more »
 • Minister mocht ingrijpen voor komst islamitische basisschool in gemeente Westland
  Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mocht ingrijpen om de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland af te dwingen. De minister heeft zich aan de juiste wettelijke regels gehouden. Dit staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van... Read more »
 • Plannen digitale toegankelijkheid Rechtspraak naar Bureau ICT-toetsing
  De plannen van de Rechtspraak voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft ze daar namens de Raad voor de rechtspraak aangeboden. Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij... Read more »
 • Si­tu­a­tie in Af­gha­nis­tan is zor­ge­lijk, maar niet zo slecht dat elke Af­ghaan asiel moet krij­gen
  De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk. Die is op onderdelen zelfs slechter geworden dan anderhalf jaar geleden. Maar de situatie is niet in alle provincies van het land even ernstig en het geweld is niet overal van dezelfde aard. Hoe zorgelijk de situatie in Afghanistan ook is: niet elke... Read more »
 • Burgemeester Rotterdam mocht noodbevelen geven om onrust Turkse consulaat te beperken
  De burgemeester van Rotterdam mocht twee noodbevelen geven rond het tot onrust leidende bezoek van de Turkse minister voor Familiezaken aan het Turkse consulaat in het centrum van Rotterdam in maart 2017. Het is begrijpelijk dat de burgemeester vreesde voor ernstige wanordelijkheden. Hij mocht dan ook een tijdelijk gebiedsverbod instellen... Read more »
 • Minister houdt zich niet aan eigen beleidsregels bij stopzetten bekostiging Cornelius Haga Lyceum
  Bij het stopzetten van de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zich niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden. Daarom mag hij de bekostiging niet per 1 december 2019 volledig stopzetten. Dat staat in een uitspraak van de voorzieningenrechter van de... Read more »
 • Praktische informatie bestuursrechtzaak Sinterklaasintocht Apeldoorn
  Op donderdag 7 november om 16:00 uur behandelt de rechtbank Gelderland de voorlopige voorziening in de bestuursrechtszaak over de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn. De verzoeker in deze zaak maakt bezwaar tegen de verleende evenementenvergunning. De bestuursrechter behandelt de zaak om 16:00 uur in het Paleis van Justitie in Arnhem, Walburgstraat... Read more »
 • President rechtbank Noord-Nederland teruggetreden
  Maria van de Schepop heeft besloten haar functie als president van de rechtbank Noord-Nederland per direct neer te leggen. Dit heeft de rechtbank zojuist bekendgemaakt. Het besluit is het gevolg van een ontstane vertrouwenskwestie tussen bestuur en werkvloer. Door terug te treden wil Van de Schepop ruimte maken, zodat het... Read more »