Bestuursrecht

  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Plannen digitale toegankelijkheid Rechtspraak naar Bureau ICT-toetsing
  De plannen van de Rechtspraak voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft ze daar namens de Raad voor de rechtspraak aangeboden. Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij... Read more »
 • Si­tu­a­tie in Af­gha­nis­tan is zor­ge­lijk, maar niet zo slecht dat elke Af­ghaan asiel moet krij­gen
  De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk. Die is op onderdelen zelfs slechter geworden dan anderhalf jaar geleden. Maar de situatie is niet in alle provincies van het land even ernstig en het geweld is niet overal van dezelfde aard. Hoe zorgelijk de situatie in Afghanistan ook is: niet elke... Read more »
 • Burgemeester Rotterdam mocht noodbevelen geven om onrust Turkse consulaat te beperken
  De burgemeester van Rotterdam mocht twee noodbevelen geven rond het tot onrust leidende bezoek van de Turkse minister voor Familiezaken aan het Turkse consulaat in het centrum van Rotterdam in maart 2017. Het is begrijpelijk dat de burgemeester vreesde voor ernstige wanordelijkheden. Hij mocht dan ook een tijdelijk gebiedsverbod instellen... Read more »
 • Minister houdt zich niet aan eigen beleidsregels bij stopzetten bekostiging Cornelius Haga Lyceum
  Bij het stopzetten van de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zich niet aan zijn eigen beleidsregels gehouden. Daarom mag hij de bekostiging niet per 1 december 2019 volledig stopzetten. Dat staat in een uitspraak van de voorzieningenrechter van de... Read more »
 • Praktische informatie bestuursrechtzaak Sinterklaasintocht Apeldoorn
  Op donderdag 7 november om 16:00 uur behandelt de rechtbank Gelderland de voorlopige voorziening in de bestuursrechtszaak over de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn. De verzoeker in deze zaak maakt bezwaar tegen de verleende evenementenvergunning. De bestuursrechter behandelt de zaak om 16:00 uur in het Paleis van Justitie in Arnhem, Walburgstraat... Read more »
 • President rechtbank Noord-Nederland teruggetreden
  Maria van de Schepop heeft besloten haar functie als president van de rechtbank Noord-Nederland per direct neer te leggen. Dit heeft de rechtbank zojuist bekendgemaakt. Het besluit is het gevolg van een ontstane vertrouwenskwestie tussen bestuur en werkvloer. Door terug te treden wil Van de Schepop ruimte maken, zodat het... Read more »
 • Besluitmoratorium asielzoekers Libië rechtmatig
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht in juli 2019 een besluitmoratorium van een half jaar instellen voor asielzoekers uit Libië. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (23 oktober 2019). Het moratorium houdt in dat de procedures van alle asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit Libië... Read more »
 • Belastingdienst krijgt meer ruimte voor maatwerk bij toeslagen
  De Belastingdienst/Toeslagen krijgt van de rechter meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag én het terugvorderen van toeslagen. Dat betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen er in sommige gevallen voor kan kiezen het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet op nul te stellen, maar alleen te verlagen... Read more »
 • Eerst rechtsbijstand in Griekenland onderzoeken, dan pas asielzoekers terugsturen
  Voordat vreemdelingen kunnen worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten, moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (23... Read more »
 • Uitsprakenregister: geen toereikende werkwijze voor openbaar maken van uitspraken van rechtbanken
  Het 'uitsprakenregister asiel & bewaring' dat rechtbanken gebruiken om een overzicht te geven van openbaar gemaakte uitspraken in asiel- en bewaringszaken is geen toereikende manier om rechterlijke uitspraken openbaar te maken. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag. Aanleiding voor deze uitspraak is het hoger beroep... Read more »