Bestuursrecht


  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Btw op bouwkosten scholen voor gemeenten niet aftrekbaar bij verkoop tegen niet-reële prijs
  Gemeenten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw op bouwkosten van schoolgebouwen niet aftrekken van de btw als zij voor de levering van het schoolgebouw geen reële prijs vragen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag in vier min of meer vergelijkbare zaken geoordeeld.Gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in... Read more »
 • Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over regels voor bevoorrading LPG-tankstation
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (30 januari 2019) in een zaak die zij in behandeling heeft, zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De zaak gaat over een tankstation in Purmerend dat ook LPG verkoopt. Volgens een omwonende zouden Nederlandse veiligheidsvoorschriften... Read more »
 • Conclusie A-G: rechtsvraag proefprocedures massaal bezwaar box 3-heffing te beperkt
  Op 31 december 2018 heeft advocaat-generaal Ettema conclusies uitgebracht in vijf zaken over de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3), waaronder proefprocedures in het kader van het massale bezwaar van spaarders tegen box 3. In de vijf procedures, die gaan over de jaren 2013 en 2014, staat de vraag centraal... Read more »
 • Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag, mits hij op alternatieve procedure wijst
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een aanvraag voor gezinshereniging voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning afwijzen, als deze te laat is ingediend. Wel moet hij de aanvrager in zo'n geval informeren over de gevolgen daarvan en hoe die langs een andere weg alsnog in aanmerking kan komen... Read more »
 • Overdracht vreemdelingen aan Italië kan doorgaan
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen blijven overdragen aan Italië. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Decreet van Italiaanse autoriteitenIn deze zaak heeft de staatssecretaris geweigerd om een asielaanvraag van een vreemdeling uit Eritrea in behandeling te nemen. Italië is op... Read more »
 • Windpark Zeewolde mag er komen
  Het inpassingsplan 'Windpark Zeewolde' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende vergunningen die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van... Read more »
 • Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind
  Het verbod om na 5 oktober 2018 nog een nieuwe toeristenwinkel te openen in het centrum van Amsterdam is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Toch mocht het gemeentebestuur in dit geval niet handhavend optreden tegen een nieuwe kaaswinkel van de Amsterdam Cheese Company op het Damrak. Dat staat... Read more »
 • Deels intrekking en deels handhaving van prejudiciële vragen in twee zaken over dividendbelasting
  De Hoge Raad trekt zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak ECLI:NL:HR:2017:346 in. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak heeft gesteld lijken met het arrest in Fidelity Funds te zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de eerste prejudiciële vraag in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. De Hoge Raad... Read more »
 • Staatssecretaris moet opnieuw besluiten over asiel verwesterde vrouwen
  Vrouwelijke vreemdelingen die in Nederland een westerse levensstijl hebben aangenomen die in hun land van herkomst niet wordt geaccepteerd, hebben niet per definitie recht op asiel in Nederland. Zij hebben dat wel als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad... Read more »
 • Uitspraak Hoge Raad over toepassing verhoogd tarief watersysteemheffing openbare weg
  Voor de watersysteemheffing mogen waterschappen het verhoogde tarief toepassen op de verharde gedeelten van de openbare weg. Tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet behoren ook de tot de weg behorende bermen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.  In de Waterschapswet is bepaald dat waterschappen een watersysteemheffing heffen... Read more »