Bestuursrecht


  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Intrekken Nederlanderschap 'uitreizigers' mag, maar niet in oude gevallen
  De wet staat het niet toe dat de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken van twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Toen de mannen zich bij die groepen aansloten, stonden die strijdgroepen namelijk nog niet op de wettelijke lijst van 'verboden' organisaties. Dat... Read more »
 • Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters
  Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern onderzoek (pdf, 1,1 MB) van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3... Read more »
 • Overzichtsuitspraak verkorte motivering in het vreemdelingenrecht
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (3 april 2019) in twee zaken een zogenoemde 'overzichtsuitspraak' gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Dit artikel maakt het mogelijk uitspraken te doen met een verkorte motivering. In de overzichtsuitspraak gaat de Afdeling... Read more »
 • Sms’jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te ‘wob­ben’
  Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn verstuurd. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 maart 2019) in... Read more »
 • 15 t/m 17 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud
  Onderhoud start vrijdagavond 15 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 15 maart tot en met zondag 17 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn.... Read more »
 • Rechtspraak bundelt krachten in aanpak ondermijning
  Rechtbanken in het zuiden van het land bundelen hun krachten in de aanpak van ondermijningszaken. Ervaren rechters, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers van 3 rechtbanken vormen een soort vliegende brigade, die ingezet kan worden als in Brabant, Limburg of Zeeland zo’n grote ondermijningszaak speelt. Dat is een vervolg op de vaste... Read more »
 • Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over regels voor bevoorrading LPG-tankstation
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (30 januari 2019) in een zaak die zij in behandeling heeft, zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De zaak gaat over een tankstation in Purmerend dat ook LPG verkoopt. Volgens een omwonende zouden Nederlandse veiligheidsvoorschriften... Read more »
 • Conclusie A-G: rechtsvraag proefprocedures massaal bezwaar box 3-heffing te beperkt
  Op 31 december 2018 heeft advocaat-generaal Ettema conclusies uitgebracht in vijf zaken over de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3), waaronder proefprocedures in het kader van het massale bezwaar van spaarders tegen box 3. In de vijf procedures, die gaan over de jaren 2013 en 2014, staat de vraag centraal... Read more »
 • Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag, mits hij op alternatieve procedure wijst
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een aanvraag voor gezinshereniging voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning afwijzen, als deze te laat is ingediend. Wel moet hij de aanvrager in zo'n geval informeren over de gevolgen daarvan en hoe die langs een andere weg alsnog in aanmerking kan komen... Read more »
 • Overdracht vreemdelingen aan Italië kan doorgaan
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen blijven overdragen aan Italië. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Decreet van Italiaanse autoriteitenIn deze zaak heeft de staatssecretaris geweigerd om een asielaanvraag van een vreemdeling uit Eritrea in behandeling te nemen. Italië is op... Read more »