Bestuursrecht

  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Beslagrekest indienen? Rechtbank Amsterdam ontvangt ze graag digitaal!
  Advocaten kunnen vanaf 28 juni eenvoudig, digitaal beslagrekesten indienen en stukken uitwisselen met de rechtbank Amsterdam. Dat biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Ook hebben advocaten altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en het bijbehorende berichtenverkeer in een digitaal zaakdossier. Dat kan men... Read more »
 • Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm
  Eerste pilot 28 juni bij rechtbank AmsterdamIn nauwe samenwerking met de rechtbank Amsterdam start 28 juni een eerste pilot voor het digitaal indienen van beslagrekesten en het digitaal uitwisselen van stukken met de rechtbank. Deze pilot wordt na zes weken geëvalueerd. Is de pilot succesvol, dan volgt in het najaar... Read more »
 • ‘Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak’
  De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit... Read more »
 • Bestuursrechters Midden-Nederland winnen Klare Taalbokaal 2019
  Met uitspraak over ontslag voorzitter ondernemingsraad bij de Nationale PolitieBestuursrechters van de rechtbank Midden-Nederland hebben de Klare Taalbokaal 2019 gewonnen, voor een uitspraak over de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad bij de Nationale Politie. Hij moest weg omdat hij niet integer met geld was omgegaan en stapte naar de... Read more »
 • Gerechtshoven vullen regeling voor limiet aan lengte processtukken aan
  De nieuwe regels die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven, zijn aangevuld met bijlagen waarin aanwijzingen voor de toepassing van de nieuwe bepalingen zijn gegeven. De hoven kondigden vorig jaar aan dat stukken van advocaten beperkt moesten blijven tot 15 of... Read more »
 • Landelijke inloopkamer ondersteunt gerechten bij afhandelen werkvoorraden
  De kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak is hoog, maar helaas lukt het niet altijd om binnen de afgesproken termijn uitspraak te doen. Daardoor is bij veel gerechten een achterstand in het afhandelen van zaken ontstaan. Door de coronapandemie zijn deze verder opgelopen. Gerechten doen er alles aan om deze werkvoorraden... Read more »
 • Advocaten kunnen vrijwillig digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzaken
  Vanaf 1 maart 2021 kunnen advocaten ervoor kiezen om digitaal te procederen in reguliere vreemdelingenzaken. De Rechtspraak heeft daarvoor enkele aanpassingen gedaan in de bestaande systemen. De betrokken ketenpartners, zoals IND, vreemdelingenadvocaten en de Raad van State, zijn positief over deze uitbreiding van de digitale diensten.Al ruim 5 jaar procederen... Read more »
 • Rechtspraak: binnentreden woning en schenden beroepsgeheim alleen bij duidelijke kaders
  De kaders voor het zonder toestemming binnentreden van een woning en het schenden van het medisch beroepsgeheim moeten duidelijk zijn. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies over de voorgestelde Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Ten aanzien van het huisrecht gaat het om een zware inbreuk... Read more »
 • Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm
  De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met... Read more »
 • 'Besluit elektronisch procederen' geeft Rechtspraak meer mogelijkheden voor papierloos procederen
  Vanaf 1 januari 2021 geldt het ‘Besluit elektronisch procederen’ (Bep). De gevolgen van dit besluit voor digitale procedures zijn nu nog beperkt. Wel bespaart het procespartijen in sommige gevallen al nazending van stukken per post. Het Bep maakt het de komende jaren vooral mogelijk om in civiele en bestuursrechtelijke procedures... Read more »