Bestuursrecht


  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Deels intrekking en deels handhaving van prejudiciële vragen in twee zaken over dividendbelasting
  De Hoge Raad trekt zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak ECLI:NL:HR:2017:346 in. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak heeft gesteld lijken met het arrest in Fidelity Funds te zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de eerste prejudiciële vraag in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. De Hoge Raad... Read more »
 • Staatssecretaris moet opnieuw besluiten over asiel verwesterde vrouwen
  Vrouwelijke vreemdelingen die in Nederland een westerse levensstijl hebben aangenomen die in hun land van herkomst niet wordt geaccepteerd, hebben niet per definitie recht op asiel in Nederland. Zij hebben dat wel als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad... Read more »
 • Uitspraak Hoge Raad over toepassing verhoogd tarief watersysteemheffing openbare weg
  Voor de watersysteemheffing mogen waterschappen het verhoogde tarief toepassen op de verharde gedeelten van de openbare weg. Tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet behoren ook de tot de weg behorende bermen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.  In de Waterschapswet is bepaald dat waterschappen een watersysteemheffing heffen... Read more »
 • 'De beoordeling of iemand mag blijven ligt uiteindelijk niet bij de rechter'
  Met de huidige discussie over het kinderpardon staan asielzaken weer in het middelpunt van de belangstelling. Maar hoe kijkt de rechter naar een vreemdelingenzaak? Wanneer mag iemand wel of niet blijven? Bestuursrechter Jan van Breda legt uit: ‘Aan de uitspraak van de rechter ligt een heel proces ten grondslag, waarin... Read more »
 • BTW op bouwkosten scholen voor gemeenten niet aftrekbaar bij verkoop tegen niet-reële prijs
  Gemeenten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw op bouwkosten van schoolgebouwen niet aftrekken van de btw als zij voor de levering van het schoolgebouw geen reële prijs vragen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag in vier min of meer vergelijkbare zaken geoordeeld.Gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in... Read more »
 • Nieuw aangeschafte auto 'gebruikt' op tijdstip heffing bpm
  Voor de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (bpm) is de staat van de auto (nieuw of gebruikt) op het tijdstip van het belastbare feit beslissend. Dat is het moment waarop de auto’s in Nederland op kenteken worden gezet. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in twee zaken.De zaken... Read more »
 • De 2 Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven
  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoefde de Armeense kinderen Lili en Howick geen asielvergunning te verlenen. Daarom moeten de kinderen Nederland verlaten. Als zij dat niet zelf doen, dan mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië. Daarbij is van belang dat de staatssecretaris met de autoriteiten en hulporganisaties in... Read more »
 • 'Pastafarisme' is geen godsdienst
  Het 'pastafarisme', dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst vereist dus niet dat voor aanhangers van deze stroming, de pastafarians, een uitzondering moet worden gemaakt... Read more »
 • Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken
  De Hoge Raad geeft vandaag in drie arresten meer duidelijkheid over de verstrekking van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.Indien een belanghebbende in bezwaar of beroep gaat, is de Inspecteur (of bij lagere overheden: de heffingsambtenaar) op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht alle op de zaak... Read more »
 • Anti-kraakwoningen en leegstandwetwoningen vallen onder verhuurderheffing
  Woningen die tijdelijk worden verhuurd in afwachting van afbraak vallen onder de verhuurderheffing. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Het ging in deze zaak om een gemeente die eigenaar was van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen en deze woningen tijdelijk verhuurde.Verhuurderheffing wordt geheven van personen en instellingen die meer... Read more »