Bestuursrecht

  -

  Nieuws over bestuursrecht | Rechtspraak.nl

 • Uitsprakenregister: geen toereikende werkwijze voor openbaar maken van uitspraken van rechtbanken
  Het 'uitsprakenregister asiel & bewaring' dat rechtbanken gebruiken om een overzicht te geven van openbaar gemaakte uitspraken in asiel- en bewaringszaken is geen toereikende manier om rechterlijke uitspraken openbaar te maken. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag. Aanleiding voor deze uitspraak is het hoger beroep... Read more »
 • Onafhankelijke rechtspraak draagt bij aan concurrentiepositie Nederland
  Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als een van de factoren die daaraan bijdragen wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd. Een onafhankelijke rechtspraak en het vertrouwen van burgers en bedrijven dat daarmee gepaard... Read more »
 • Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak wil uit­sluit­sel van Hof van Jus­ti­tie over de Eu­ro­pe­se Ver­blijfs­richt­lijn
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (25 september 2019) in een vreemdelingenzaak een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vraag gaat over het vastzetten van een EU-burger, in dit geval een man met de Poolse nationaliteit. De Afdeling bestuursrechtspraak wil... Read more »
 • ​'PAS' remt zes ontwikkelingen, waaronder aansluiting A9 en strandbebouwing Petten
  De aansluiting op de A9 bij Heiloo, strandbebouwing bij Petten, een sportpark in Zaandijk en een bedrijventerrein in Aalten kunnen niet doorgaan. Dat geldt ook voor een sportcomplex in Egmond aan den Hoef en de herontwikkeling van het Watertorengebied in Egmond aan Zee. Dat blijkt uit uitspraken van de Afdeling... Read more »
 • Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over detentie van vreemdelingen met asiel in ander EU-land
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (4 september 2019) in drie zaken een zogenoemde prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vraag gaat over het gevangen zetten van vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie asiel hebben gekregen en... Read more »
 • Overzichtsuitspraak woningsluitingen door burgemeester na drugsvondst
  De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (28 augustus 2019) een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met de overzichtsuitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer duidelijkheid over de manier waarop zij als hoogste bestuursrechter besluiten van de burgemeester over het sluiten van... Read more »
 • Geheimhouden stukken 'Hofstadtaps' onvoldoende onderbouwd
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet een nieuw besluit nemen over het al dan niet openbaar maken van stukken over het afluisteren van de zogenoemde Hofstadgroep. De minister heeft onvoldoende onderbouwd waarom het niet mogelijk is om die stukken openbaar te maken. Dat blijkt uit een uitspraak van... Read more »
 • Appingedam weert reguliere winkels van winkelgebied grote artikelen
  De gemeente Appingedam mag reguliere ('normale') detailhandel weren van het Woonplein aan de rand van de stad. Het is toegestaan dat de gemeente daar alleen detailhandel in omvangrijke artikelen toelaat. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 juli 2019). De... Read more »
 • Verbreding Kempenbaan in Veldhoven kan doorgaan; ADC-toets goed uitgevoerd
  De wegverbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven en een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67 kunnen doorgaan, ondanks enige toename van neerslag van stikstof op een natuurgebied in de omgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 juli 2019). De... Read more »
 • Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland
  Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zakenDe Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele... Read more »