Civiel recht

  -

  Nieuws over civiel recht | Rechtspraak.nl

 • Plannen digitale toegankelijkheid Rechtspraak naar Bureau ICT-toetsing
  De plannen van de Rechtspraak voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft ze daar namens de Raad voor de rechtspraak aangeboden. Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij... Read more »
 • Zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandeld
  De Hoge Raad zal de zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandelen. Dit gebeurt op verzoek van hun advocaat, in verband met de spoedeisendheid van de vordering. Vorig jaar spande een aantal vrouwen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat... Read more »
 • Dutch State to reduce greenhouse gas emissions by 25% by the end of 2020
  The court order for the Dutch State to reduce Dutch greenhouse gas emissions by 25% by the end of 2020 remains in force. That is what the Supreme Court ruled today.A major cause of rapid global warming is the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere.... Read more »
 • Staat moet uitstoot broeikasgassen met 25% verminderen vóór eind 2020
  Het rechterlijk bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Een belangrijke oorzaak van de snelle opwarming van de aarde is de uitstoot in de atmosfeer van CO2... Read more »
 • Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller
  Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was... Read more »
 • Wijzigingsbeding bij Euribor-hypotheek van ABN Amro moet opnieuw worden beoordeeld
  De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan over de manier waarop moet worden beoordeeld of het wijzigingsbeding bij de Euribor-hypotheek van ABN Amro oneerlijk is. Hij oordeelt dat het gerechtshof deze beoordeling niet goed heeft uitgevoerd. Daarom moet een ander hof opnieuw bekijken of het wijzigingsbeding oneerlijk is.De zaak In... Read more »
 • Help rechtspraak.nl gebruiksvriendelijker te maken
  Bent u weleens in beroep gegaan bij de rechter tegen een verkeersboete of een belastingaanslag? Dan horen we graag van u. Valsplat (design consultancy) voert in opdracht van de Rechtspraak de komende tijd een kwalitatief onderzoek uit om rechtspraak.nl gebruiksvriendelijker te maken. Uw input is voor ons heel waardevol. DeelnemenHet... Read more »
 • Hoge Raad geeft antwoord op prejudiciële vragen over tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. De prejudiciële vragen gaan over de rol van de rechter als toestemming wordt gevraagd om een arbitraal vonnis tegen een consument ten uitvoer te leggen. Moet de rechter dan – ook zonder... Read more »
 • Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband'
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg... Read more »
 • Kerk mag arbeidsrelatie met predikant in beginsel zelf regelen
  Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen. De voormalig predikant vocht zijn... Read more »