Civiel recht


  -

  Nieuws over civiel recht | Rechtspraak.nl

 • Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe
  Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent. De totale groep van mensen... Read more »
 • Helft professionele bewindszaken digitaal
  Ruim 70 duizend bewindszaken werden vorig jaar gedigitaliseerd door de Rechtspraak. Het gaat om bijna de helft van alle bewindszaken die in 2018 werden behandeld door professionele bewindvoerders.Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die door de rechter wordt opgelegd als iemand door bijvoorbeeld ziekte of een verstandelijke beperking niet meer goed voor... Read more »
 • Ruim 36.000 echtscheidingszaken voor de rechter in 2018
  Vorig jaar boog de rechter zich over ruim 36.000 echtscheidingszaken. Bij veel van deze zaken zijn kinderen betrokken. Zij worden geconfronteerd met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan en moeten daar een weg in zien te vinden. Daarom krijgen kinderen van 12 tot en met 18 jaar de... Read more »
 • Dutch State bears very limited liability in 'Mothers of Srebrenica' case
  The Dutch State bears very limited liability in the ‘Mothers of Srebrenica’ case. That liability is limited to 10 percent of the damages suffered by the surviving relatives of approximately 350 victims. That is what the Supreme Court ruled today.The case The case regards the events surrounding the fall of... Read more »
 • Nederlandse Staat in zeer beperkte mate aansprakelijk in zaak 'Mothers of Srebrenica'
  De Nederlandse Staat is in zeer beperkte mate aansprakelijk in de zogenoemde zaak ‘Mothers of Srebrenica’. Die aansprakelijkheid is beperkt tot 10 procent van de geleden schade van ongeveer 350 slachtoffers. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaak De zaak ziet op de gebeurtenissen die in 1995 hebben... Read more »
 • Eerste Kamer akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken
  Wetgeving maakt einde aan verschil in procesrecht rechtbankenDe Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd (eerstekamer.nl) met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt. Hiermee krijgt de rechter bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure. Daarnaast maakt de aangenomen wet een einde aan... Read more »
 • Conclusie AG: oordeel hof dat Nederland deels aansprakelijk is voor schade Moeders van Srebrenica kan niet in stand blijven
  Het oordeel van het gerechtshof in Den Haag van 17 november 2017 dat Nederland deels aansprakelijk is voor geleden schade door de nabestaanden van ruim 300 moslimmannen kan niet in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Vlas de Hoge Raad in zijn conclusie die vandaag is gepubliceerd.De zaak gaat over de... Read more »
 • Naheffing motorrijtuigenbelasting op auto met buitenlands kenteken geen verboden discriminatie
  Het naheffen van motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) van Nederlandse inwoners met een andere nationaliteit die in Nederland rijden met een auto met buitenlands kenteken, is in beginsel geen verboden discriminatie naar nationaliteit.Dat heeft de Hoge Raad vandaag geantwoord op prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.Inwoners van Nederland die in Nederland feitelijk beschikken... Read more »
 • Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland
  Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zakenDe Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad: uitspraak hof dat rookruimtes in horeca niet zijn toegestaan kan in stand blijven
  De uitspraak van het Haagse gerechtshof van 13 februari 2018 die inhoudt dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vlas de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.De zaakVanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod... Read more »