Civiel recht

  -

  Nieuws over civiel recht | Rechtspraak.nl

 • Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april
  In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort... Read more »
 • Werkwijze centrale informatiebalie tijdens de sluiting: hoe dient u stukken in?
  De centrale informatiebalie is de toegangspoort tot- en het aanspreekpunt binnen onze gerechten. Door de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus zal de werkwijze van de informatiebalie bij onze gerechten echter anders zijn dan u normaal gewend bent.Werkzaamheden en manier van indienenOp de webpagina’s van alle gerechten staan de werkzaamheden die... Read more »
 • Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld
  De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. Maar er zijn urgente zaken die niet kunnen wachten omdat dat raakt aan de rechten van... Read more »
 • 'Kinderen kunnen meer en beter betrokken worden in rechtszaken'
  In plaats van dat er alleen óver kinderen beslist wordt tijdens rechtszaken, moeten zij beter betrokken worden en een grotere stem krijgen in wat er besloten wordt over hun toekomst. Dat is de uitkomst van ‘Kind in proces’, een onlangs verschenen onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek & Documentatiecentrum (WODC). Voorzitter... Read more »
 • 3 t/m 5 april: Onderhoud Rechtspraaksystemen verplaatst
  Onderhoud was gepland van vrijdagavond 3 april tot en met zondag 5 april Update 12 maart 2020: het eerder aangekondigde onderhoud aan Rechtspraaksystemen is verplaatst. Naar verwachting wordt het dit najaar uitgevoerd.   ... Read more »
 • Plannen digitale toegankelijkheid Rechtspraak naar Bureau ICT-toetsing
  De plannen van de Rechtspraak voor digitale toegankelijkheid in civiel en bestuursrecht zijn klaar om getoetst te worden door het Bureau ICT-toetsing van het Rijk (BIT). Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft ze daar namens de Raad voor de rechtspraak aangeboden. Het BIT toetst de risico’s en kans van slagen bij... Read more »
 • Zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandeld
  De Hoge Raad zal de zaak over het terughalen van Nederlandse kinderen en hun moeders uit opvangkampen in Noord-Syrië versneld behandelen. Dit gebeurt op verzoek van hun advocaat, in verband met de spoedeisendheid van de vordering. Vorig jaar spande een aantal vrouwen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat... Read more »
 • Dutch State to reduce greenhouse gas emissions by 25% by the end of 2020
  The court order for the Dutch State to reduce Dutch greenhouse gas emissions by 25% by the end of 2020 remains in force. That is what the Supreme Court ruled today.A major cause of rapid global warming is the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere.... Read more »
 • Staat moet uitstoot broeikasgassen met 25% verminderen vóór eind 2020
  Het rechterlijk bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.Een belangrijke oorzaak van de snelle opwarming van de aarde is de uitstoot in de atmosfeer van CO2... Read more »
 • Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller
  Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was... Read more »