Civiel recht

  -

  Nieuws over civiel recht | Rechtspraak.nl

 • Kerk mag arbeidsrelatie met predikant in beginsel zelf regelen
  Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen. De voormalig predikant vocht zijn... Read more »
 • Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start
  Vanaf 1 oktober 2019 worden procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het pleidooi voor zaken waarin de dagvaarding wordt betekend op of 1 na oktober 2019. Ook wordt de term ‘comparitie’ vervangen door de term ‘mondelinge behandeling’. De procesrechtelijke vernieuwingen hebben er toe geleid dat de procesreglementen, waarin... Read more »
 • Rookruimtes in horeca zijn niet toegestaan
  De uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen is ongeldig. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Eerder was dit al beslist door het Haagse gerechtshof.Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht voor de horeca. Op dat verbod geldt een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes.... Read more »
 • Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn
  De politie is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de schietpartij op zaterdag 9 april 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan.Tristan van der V. (de schutter) heeft op 9 april 2011... Read more »
 • Week van de rechtspraak van start
  Rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren deze week weer de Week van de Rechtspraak. Van 23 tot en met 27 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week is deels gericht op jongeren, die een rechter voor de... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over 'slapende dienstverbanden'
  Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over ‘slapende dienstverbanden’, heeft advocaat-generaal De Bock vandaag een advies uitgebracht. De prejudiciële vragen gaan over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer... Read more »
 • Advies aan Hoge Raad: uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven
  De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink de Hoge Raad in hun conclusie van vandaag.... Read more »
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt in oktober
  Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.Korte invoeringstermijnVanwege de... Read more »
 • Aantal mensen met schulden onder bewind neemt fors toe
  Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent. De totale groep van mensen... Read more »
 • Ruim 36.000 echtscheidingszaken voor de rechter in 2018
  Vorig jaar boog de rechter zich over ruim 36.000 echtscheidingszaken. Bij veel van deze zaken zijn kinderen betrokken. Zij worden geconfronteerd met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan en moeten daar een weg in zien te vinden. Daarom krijgen kinderen van 12 tot en met 18 jaar de... Read more »