Civiel recht

  -

  Nieuws over civiel recht | Rechtspraak.nl

 • Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller
  Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was... Read more »
 • Wijzigingsbeding bij Euribor-hypotheek van ABN Amro moet opnieuw worden beoordeeld
  De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan over de manier waarop moet worden beoordeeld of het wijzigingsbeding bij de Euribor-hypotheek van ABN Amro oneerlijk is. Hij oordeelt dat het gerechtshof deze beoordeling niet goed heeft uitgevoerd. Daarom moet een ander hof opnieuw bekijken of het wijzigingsbeding oneerlijk is.De zaak In... Read more »
 • Help rechtspraak.nl gebruiksvriendelijker te maken
  Bent u weleens in beroep gegaan bij de rechter tegen een verkeersboete of een belastingaanslag? Dan horen we graag van u. Valsplat (design consultancy) voert in opdracht van de Rechtspraak de komende tijd een kwalitatief onderzoek uit om rechtspraak.nl gebruiksvriendelijker te maken. Uw input is voor ons heel waardevol. DeelnemenHet... Read more »
 • Hoge Raad geeft antwoord op prejudiciële vragen over tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. De prejudiciële vragen gaan over de rol van de rechter als toestemming wordt gevraagd om een arbitraal vonnis tegen een consument ten uitvoer te leggen. Moet de rechter dan – ook zonder... Read more »
 • Hoge Raad: verplicht einde aan 'slapend dienstverband'
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg... Read more »
 • Kerk mag arbeidsrelatie met predikant in beginsel zelf regelen
  Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen. De voormalig predikant vocht zijn... Read more »
 • Procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering van start
  Vanaf 1 oktober 2019 worden procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het pleidooi voor zaken waarin de dagvaarding wordt betekend op of 1 na oktober 2019. Ook wordt de term ‘comparitie’ vervangen door de term ‘mondelinge behandeling’. De procesrechtelijke vernieuwingen hebben er toe geleid dat de procesreglementen, waarin... Read more »
 • Rookruimtes in horeca zijn niet toegestaan
  De uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen is ongeldig. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Eerder was dit al beslist door het Haagse gerechtshof.Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht voor de horeca. Op dat verbod geldt een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes.... Read more »
 • Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn
  De politie is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de schietpartij op zaterdag 9 april 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan.Tristan van der V. (de schutter) heeft op 9 april 2011... Read more »
 • Week van de rechtspraak van start
  Rechtbanken en gerechtshoven in Nederland vieren deze week weer de Week van de Rechtspraak. Van 23 tot en met 27 september worden door het hele land activiteiten georganiseerd die laten zien welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week is deels gericht op jongeren, die een rechter voor de... Read more »