Hoge Raad der Nederlanden


  -

  Nieuws van de Hoge Raad der Nederlanden

 • Advice to the Supreme Court: Court of Appeal judgement in the climate case Urgenda can be upheld
  The judgment delivered by The Hague Court of Appeal requiring the Dutch State to reduce greenhouse gas emissions by at least 25% compared to 1990 levels before the end of 2020 can be upheld. This is the advice of deputy Procurator General Langemeijer and Advocate General Wissink to the Supreme... Read more »
 • Advies aan Hoge Raad: uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven
  De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink de Hoge Raad in hun conclusie van vandaag.... Read more »
 • Open Dag Hoge Raad zaterdag 14 september
  De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 14 september a.s. zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.Het programma (pdf, 487,3 KB)bestaat onder meer uit een lezing over... Read more »
 • Hoge Raad geeft antwoord op prejudiciële vragen over aardbevingsschade Groningen
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van aardbevingen die zich in Groningen voordoen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. De gaswinning uit het Groningenveld vindt plaats op basis van een door de Nederlandse Staat aan NAM verleende... Read more »
 • Dutch State bears very limited liability in 'Mothers of Srebrenica' case
  The Dutch State bears very limited liability in the ‘Mothers of Srebrenica’ case. That liability is limited to 10 percent of the damages suffered by the surviving relatives of approximately 350 victims. That is what the Supreme Court ruled today.The case The case regards the events surrounding the fall of... Read more »
 • Nederlandse Staat in zeer beperkte mate aansprakelijk in zaak 'Mothers of Srebrenica'
  De Nederlandse Staat is in zeer beperkte mate aansprakelijk in de zogenoemde zaak ‘Mothers of Srebrenica’. Die aansprakelijkheid is beperkt tot 10 procent van de geleden schade van ongeveer 350 slachtoffers. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaak De zaak ziet op de gebeurtenissen die in 1995 hebben... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken
  Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken, heeft advocaat-generaal Valk vandaag advies uitgebracht. De prejudiciële vragen gaan, kort gezegd, over de toets die de rechter moet aanleggen als... Read more »
 • Save the date: open dag Hoge Raad op zaterdag 14 september 2019
  De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 14 september a.s. zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.Het programma bestaat onder meer uit een lezing over het werk... Read more »
 • Veroordeling wegens poging tot doodslag op 13 maanden oud meisje blijft in stand
  De veroordeling van een man wegens poging tot doodslag op een 13 maanden oud meisje op 14 december 2012 in Tilburg blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch stelde vast dat de verdachte grof geweld heeft toegepast op de dochter van zijn toenmalige vriendin... Read more »
 • Veroordeling van oud-wethouder van Roermond wegens omkoping blijft in stand
  De veroordeling van een oud-wethouder van Roermond wegens onder meer omkoping blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Het gerechtshof Den Haag stelde vast dat de oud-wethouder gedurende een zeer lange periode giften van de bevriende projectontwikkelaar en van een drietal andere lokale ondernemers heeft aangenomen. Het ging... Read more »