Hoge Raad der Nederlanden


  -

  Nieuws van de Hoge Raad der Nederlanden

 • Dutch State bears very limited liability in 'Mothers of Srebrenica' case
  The Dutch State bears very limited liability in the ‘Mothers of Srebrenica’ case. That liability is limited to 10 percent of the damages suffered by the surviving relatives of approximately 350 victims. That is what the Supreme Court ruled today.The case The case regards the events surrounding the fall of... Read more »
 • Hoge Raad geeft antwoord op prejudiciële vragen over aardbevingsschade Groningen
  De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van aardbevingen die zich in Groningen voordoen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. De gaswinning uit het Groningenveld vindt plaats op basis van een door de Nederlandse Staat aan NAM verleende... Read more »
 • Nederlandse Staat in zeer beperkte mate aansprakelijk in zaak 'Mothers of Srebrenica'
  De Nederlandse Staat is in zeer beperkte mate aansprakelijk in de zogenoemde zaak ‘Mothers of Srebrenica’. Die aansprakelijkheid is beperkt tot 10 procent van de geleden schade van ongeveer 350 slachtoffers. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaak De zaak ziet op de gebeurtenissen die in 1995 hebben... Read more »
 • Save the date: open dag Hoge Raad op zaterdag 14 september 2019
  De Hoge Raad opent tijdens het Prinsjesfestival op zaterdag 14 september a.s. zijn deuren voor publiek. Geïnteresseerden zijn welkom om het publieke deel van het gebouw te bezoeken. Ook wordt een inkijkje gegeven in het werk van de Hoge Raad.Het programma bestaat onder meer uit een lezing over het werk... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken
  Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken, heeft advocaat-generaal Valk vandaag advies uitgebracht. De prejudiciële vragen gaan, kort gezegd, over de toets die de rechter moet aanleggen als... Read more »
 • Veroordeling van oud-wethouder van Roermond wegens omkoping blijft in stand
  De veroordeling van een oud-wethouder van Roermond wegens onder meer omkoping blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.Het gerechtshof Den Haag stelde vast dat de oud-wethouder gedurende een zeer lange periode giften van de bevriende projectontwikkelaar en van een drietal andere lokale ondernemers heeft aangenomen. Het ging... Read more »
 • Veroordeling wegens poging tot doodslag op 13 maanden oud meisje blijft in stand
  De veroordeling van een man wegens poging tot doodslag op een 13 maanden oud meisje op 14 december 2012 in Tilburg blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch stelde vast dat de verdachte grof geweld heeft toegepast op de dochter van zijn toenmalige vriendin... Read more »
 • Aannemer ten onrechte geen belasting in rekening gebracht bij bouw brug Sint Maarten
  Een aannemer heeft ten onrechte geen belasting op bedrijfsomzetten in rekening gebracht bij de bouw van een brug op Sint Maarten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van vandaag. De uitspraak komt er in het kort op neer dat een toezegging tot het uitvaardigen van... Read more »
 • Hoge Raad doet uitspraak over informatieverstrekking bij renteswaps
  De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan over de mogelijkheden van een beroep op dwaling (een onjuiste voorstelling van zaken) bij renteswaps. Een renteswap is een overeenkomst waarbij de bank aan de cliënt een variabele rente betaalt, en de bank van de cliënt een vaste rente terugkrijgt.Kort samengevat houdt de... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad: sta fiscale aftrek toe van door gastouder terugbetaalde kinderopvangtoeslag
  Fiscale aftrek van door een gastouder terugbetaalde kinderopvangtoeslag zou moeten worden toegestaan. Dat adviseert advocaat-generaal Niessen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. Deze zaak gaat over de herziening van een verleend voorschot kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen verleent die voorschotten. Een terugbetaling bij een herziening leidt vaak tot financiële problemen. Daarover... Read more »