Hoge Raad der Nederlanden

  -

  Nieuws van de Hoge Raad der Nederlanden

 • Veroordelingen voor liquidatiepoging in Diemen blijven in stand
  De veroordeling van vier verdachten wegens hun betrokkenheid bij een liquidatiepoging in 2015 in Diemen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De zaakDe strafzaken tegen de vier verdachten komen voort uit het opsporingsonderzoek dat bekend staat onder de naam ‘Tandem’. Het draait in deze zaak onder... Read more »
 • Terugbetaling opvangvergoeding aan dochter niet fiscaal aftrekbaar
  De terugbetaling door een vader (de belanghebbende) van de oppasvergoeding die hij eerder van zijn dochter had gekregen is gelegen in familieverhoudingen omdat belanghebbende niet bereid zou zijn geweest een dergelijke betaling aan een willekeurige derde te verrichten. De betaling is dus niet een gevolg van de oppaswerkzaamheden. Dit betekent... Read more »
 • Veroordelingen 'Context'-verdachten blijven in stand
  De veroordelingen van vier verdachten in het terrorismeproces ‘Context’ blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.In de zaak Context gaat het om een Haags samenwerkingsverband waarvan het gerechtshof Den Haag bewezen achtte dat het een criminele en terroristische organisatie betreft. Volgens het hof had deze organisatie onder... Read more »
 • Startdatum en procesreglement digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad gepubliceerd
  Op 15 april 2020 treedt digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad in werking (zie het nieuwsbericht van 2 maart 2020). Dit staat in een Koninklijk Besluit dat vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd. Voor veel procespartijen betekent dit dat digitaal procederen verplicht wordt in zaken waarin de vorige... Read more »
 • Update 17 maart: Aanvullende maatregelen Hoge Raad i.v.m. coronavirus
  Donderdag 12 maart en zondag 15 maart jl. heeft het kabinet nieuwe en aanvullende maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april. De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat deze overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen... Read more »
 • Maatregelen Hoge Raad i.v.m. coronavirus
  Donderdag 12 maart en zondag 15 maart jl. heeft het kabinet nieuwe en aanvullende maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april. De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat deze overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen zal... Read more »
 • Dineke de Groot nieuwe president Hoge Raad
  De ministerraad heeft vandaag G. (Dineke) de Groot (1965) voorgedragen voor benoeming tot president van de Hoge Raad per 1 november van dit jaar. Ze is na een interne procedure door de Hoge Raad als kandidaat voor het presidentschap aanbevolen. Ze zal Maarten Feteris opvolgen, die na zes jaar presidentschap op 1... Read more »
 • Hoge Raad past de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders soepeler toe
  Co-ouders kunnen beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting genieten als zij de zorg voor kinderen gelijk verdelen in een duurzaam ritme. Aan dit criterium is doorgaans voldaan als een kind behoort tot het huishouden van een van de ouders en het kind doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week verblijft in... Read more »
 • Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling van Haagse arts wegens ondeugdelijke borstoperaties in stand laten
  De veroordeling van een Haagse arts wegens mishandeling van negen patiënten door op ondeugdelijke wijze borstimplantaten in te brengen, wat tot zwaar lichamelijk letsel heeft geleid, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.De zaakDeze zaak is bekend geworden als... Read more »
 • Veroordeling van schipper binnenvaartschip wegens schuld aan fatale aanvaring pleziervaartuig definitief
  De veroordeling van een Duitse schipper wegens schuld aan een aanvaring met een pleziervaartuig met dodelijke afloop in Ridderkerk op 16 oktober 2013 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Van de drie opvarenden van het pleziervaartuig, een echtpaar met hun jongvolwassen dochter, overleefde het echtpaar de... Read more »